La signatura suposa l'aportació per part del consistori de 3.000 euros per contribuir i impulsar la venda al detall a través de campanyes promocionals

L'Ajuntament de Borriana ha anunciat les condicions de l'últim conveni acordat amb l'Associació Professional de Venedors Detallistes del Mercat de Borriana, i que servirà per aportar un total de 3.000 euros per a l'impuls de la promoció dels seus productes. Tal com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Inma Carda, “una vegada més volem estar al costat dels nostres comerciants, en aquesta ocasió els que formen part del Mercat, en el nostre intent de seguir millorant les seves capacitats de venda a través de campanyes concretes”.

Segons es detalla en la documentació signada per l'alcaldessa i el President de l'Associació, Vicente Llopis Oliver, les principals activitats a desenvolupar per l'entitat beneficiària dels 3.000 euros se centren a impulsar i contribuir al progrés de la venda al detall del Mercat, mitjançant la realització de campanyes promocionals i el manteniment de serveis d'atenció específica als comerciants situats al Mercat Municipal per a la consecució d'un millor i major servei als consumidors. A més, també s'assenyala que es col·laborarà amb les autoritats municipals amb la finalitat d'aconseguir un millor servei comercial.

Tal com s'especifica en aquest tipus de convenis, l'associació beneficiària rebrà el 60 per cent de la quantitat assignada una vegada signat el conveni, mentre que el 40 per cent restant s'abonarà una vegada justificada la totalitat de la subvenció.

Segons destacava la regidora de Promoció Econòmica, poc després de la signatura del conveni, “de nou volem que els comerciants de la ciutat sàpiguen que el consistori sempre està per la labor de promocionar els productes i la venda al detall amb campanyes de promoció com les que es realitzen periòdicament a la ciutat, fins i tot fusionant unes altres com la que realitzarem des d'Igualtat el 25 de novembre que tindrà precisament com a escenari el Mercat Municipal, i que esperem que també servixca per seguir atraient a compradors a una instal·lació a la qual hem volgut recolzar des del dia que vam arribar a l'equip de govern”.