Els drets dels passatgers s'apliquen a total cancel·lació, overbooking o retard que impedisca embarcar. Si deneguen l'embarcament perquè hi ha overbooking o cancel·len el vol, teniu dret a triar entre: El reemborsament de l'import del bitllet o El transport a la vostra destinació final. 

 

Menjar i allotjament.

Uns altres drets són el menjar, comunicacions (una telefonada gratuïta) i, en cas necessari, l'estada en un hotel.

Compensació econòmica.

La cancel·lació del vol, la denegació de l'embarcament i el retard de més de 3 hores pot donar-vos dret a una compensació econòmica entre 250 i 600 € segons siga la distància del vol.

Dins de la UE:
- Fins a 1.500 km........................................................ 250 €

- Més de 1.500 km...................................................... 400 €

Entre un aeroport de la UE i un altre de fora de la UE:
- Fins a 1.500 km........................................................ 250 €

- De 1.500 a 3.500 km ............................................... 400 €

- Més de 3.500 km...................................................... 600 €

No és possible compensació econòmica per la cancel·lació del vol en els casos següents:

 

- La cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries.

 

- S'anuncia 2 setmanes abans de la data prevista del vol.

 

- S'ofereix un vol alternatiu en la mateixa ruta i horari semblant.

Pèrdua o deteriorament de l'equipatge.

La pèrdua o deteriorament de l'equipatge pot donar-vos dret a reclamar a la companyia una compensació de ns a 1.220 €.

 

- El termini per a presentar la reclamació és de 7 dies (21 en cas de retard de l'equipatge).

 

- El termini per a exercir un altre tipus d'acció legal és de 2 anys.

Si els danys es deuen a un defecte de l'equipatge, no és possible cap tipus d'indemnització.