La tornada a les escoles suposa un gran desemborsament econòmic per a les famílies, ja que és un moment en què es realitzen moltes compres (llibres de text, roba, calçat, material escolar...). Per això és molt important conéixer els drets amb què comptem per a apostar per un consum responsable i sostenible, qüestió en què sempre us orientaran millor en el magnífic comerç local borrianenc.

Llibres de text

1. Compareu preus dels llibres de text

És recomanable comparar els preus dels llibres en diferents establiments per a poder triar la millor opció, també és recomanable buscar ofertes de segona mà i preguntar a familiars i amistats si tenen el material que es necessita.

2. Inculqueu els principis de sostenibilitat i consum responsable en la compra del material escolar als vostres fills i filles (compres raonables i racionals). Teniu en compte la regla de les 3R (reduir, reutilitzar, reciclar).

3. Busqueu en editorials, en llibreries, en el mateix centre educatiu, hi ha iniciatives a les escoles per a reutilitzar els textos usats d'altres anys, com són els bancs de llibres i Xarxa Llibres (programa de gratuïtat de llibres de text implantat per la Conselleria d'Educació). Des dels organismes de Consum s'anima i aconsella participar en aquestes noves iniciatives.

4. Compres per Internet

En cas de fer compra de llibres per Internet, feu-ho amb les majors garanties. En fer el pagament comproveu que la url del web no comença per "http" sinó per "https", cosa que indica que es tracta d’una connexió privada i segura; en qualsevol cas, en cas de dubte sempre podeu recórrer al pagament contra reemborsament.

En realitzar una compra a través de mitjans electrònics, compteu amb un termini de 14 dies per a desistir-ne sense penalització i sense al·legar cap causa.

5. Conserveu el tiquet o justificant de la compra

Quan feu la compra exigiu que us faciliten el tiquet o factura, així com justificant de qualsevol pagament que realitzeu (per exemple, si heu hagut de fer algun pagament anticipat en concepte de reserva).

6. I recordeu:

Tots els establiments han de comptar amb l'oportú full de reclamacions a la disposició de les persones consumidores i usuàries que en sol·liciten als establiments físics oberts al públic.