El Punt d'Atenció a Emprenedors i Empreses s'ha obert a l'Ajuntament de Borriana. L'oficina estarà a disposició dels veïns i veïnes de Borriana que estiguen plantejant-se obrir un negoci, fer-se autònoms o millorar el sistema de finançament de les seves empreses. El Punt d'Atenció a Emprenedors atendrà la ciutadania cada divendres, de 9 del matí a les 13 hores.

 

La mesura es troba dins de les accions del Pacte Ceràmic, projecte al qual pertany el municipi de Borriana des del seu origen el 2012, i al qual l'alcaldessa, M.ª Josep Safont, ha assistit a les reunions que des del juny s'han celebrat per activar el Pacte Ceràmic.

La regidora de Promoció Econòmica, Inma Carda, ha remarcat "la necessitat de potenciar el autoempleoautoempleo i donar suport a les PIMES". El punt PAE pretén "donar a conèixer les possibilitats de crear el seu propi lloc de treball a persones aturades i a joves com a primera ocupació. Facilitar la tramitació per a la creació de la seva pròpia empresa i la formació bàsica necessària per a l'inici de la seva activitat. Potenciar les idees innovadores. Donar suport a les PIMES ja creades mitjançant assessorament i formació per aconseguir l'èxit del seu negoci i fer-les capaces de crear ocupació ".

L'objectiu del projecte, ha apuntat l'edil, Inma Carda, "és impulsar la creació d'empreses i el desenvolupament posterior de les mateixes a través d'assessorament tècnic personalitzat a emprenedors, acompanyant-los en tot l'itinerari de creació de l'empresa, des de l'inici de la idea fins a la consolidació del projecte empresarial generador d'ocupació; i d'assessorament tècnic personalitzat a empreses ".

Entre els serveis que es prestaràn hi ha la informació sobre les característiques de la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), la Societat de Responsabilitat Limitada (SRL) i l'Empresari Individual: marc legal, aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable; a més, s'ofereix informació d'altres formes jurídiques vigents en l'ordenament jurídic mercantil. També la tramitació per a la constitució d'empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General d'Indústria i de la PIME, utilitzant el Document únic electrònic (DUE). Aquest servei haurà de prestar-se amb caràcter obligatori i gratuït. La informació sobre els ajuts i incentius per a la creació d'empreses aplicables al projecte, o sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d'adscripció, afiliació, cotització, etc.

La responsable de Promoció Econòmica ha destacat que "d'aquesta manera, els emprenedors podran constituir-se de forma àgil, tant com a empresaris de responsabilitat limitada, com en forma societària, a través de models simplificats i sistemes telemàtics".

El servei també contempla l'acció 'Reempresa' que servirà per facilitar la transmissió d'empreses.