La regidora de Promoció Econòmica, Inma Carda, ha destacat que la mesura es troba dins de les accions del Pacte per la Ceràmica, projecte al qual Borriana pertany des del seu origen en 2012 i en el qual l'alcaldessa, Maria Josep Safont, ha participat ja en diverses reunions.

 

La regidora de Promoció Econòmica de Borriana, Inma Carda ha informat que a partir del divendres 18 de setembre l'Ajuntament serà Punt d'Atenció a Emprenedors i Empreses. La mesura es troba dins de les accions del Pacte Ceràmic, projecte al qual pertany el municipi de Borriana des del seu origen en 2012 i on l'alcaldessa, M.ª Josep Safont ha assistit a les reunions que des de juny s'han celebrat per activar aquest Pacte Ceràmic. La decisió de l'equip de govern és aprofitar les diferents accions que el Pacte Ceràmic ofereix.

 

Els serveis que es prestaran a través del punt PAE són els següents:

1. Informació sobre les característiques de la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), la Societat de Responsabilitat Limitada (SRL) i l'Empresari Individual: marc legal, aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable; a més, s'ofereix informació d'altres formes jurídiques vigents en l'ordenament jurídic mercantil.

2. Tramitació per a la constitució d'empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció general d'Indústria i de la PIME, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE). Aquest servei haurà de prestar-se amb caràcter obligatori i gratuït.

3. Informació sobre les ajudes i incentius per a la creació d'empreses aplicables al projecte.

4. Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d'adscripció, afiliació, cotització, etc.

5. Informació general sobre temes d'interès per a les empreses, tals com: Finançament, fiscalitat, contractació laboral, internacionalització, recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, cooperació empresarial, etc.

6. Realitzar la reserva de la denominació social per a la tramitació presencial de la SLNE.

 

La responsable de Promoció Econòmica ha destacat que "d'aquesta manera, els emprenedors podran constituir-se de forma àgil, tant com a empresaris de responsabilitat limitada, com en forma societària, a través de models simplificats i sistemes telemàtics". A més, ha dit Inma Carda "el servei també contempla l'acció Reempresa que servirà per a facilitar la transmissió d'empreses. És a dir, aquell emprenedor que vulga assumir un negoci que ja està en marxa (traspassos, transmissions familiars...) comptarà amb tot l'assessorament del Pacte".

Aquest servei estarà a la disposició d'aquells emprenedors que vulguen desenvolupar una activitat empresarial a partir d'una empresa que ja funciona (traspassos, transmissions empresarials, etc...) i abasta des de la publicitat de la transmissió i oferta, passant per la negociació, fins a la signatura del contracte entre les parts.
Es tracta d'una iniciativa que ja funciona a Catalunya, Comunitat de Múrcia, Extremadura, Cadis i Àvila i que en les pròximes dates s'implantarà a Madrid ciutat i al territori del Consorci.

El Punt PAE se situarà a l'edifici de l'Ajuntament i l'atenció, en principi, serà els divendres de 9 a 13 hores.