PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 18 Cartell

L'Ajuntament de Borriana, a través de la regidoria de Promoció Econòmica vol donar conter de la posada en marxa d'un curs de Prevenció de Riscos Laborals dirigit a persones que es troben en situació de desocupació, amb la finalitat de millorar les seues competències professionals per a facilitar l'accés al món laboral.

La formació tindrà lloc els dies; 21, 22, 23, 24 i 25 de maig en horari de 9:30 a 13:30 en les instal·lacions del Centre Municipal "Martí Viciana" (aula 211) . 

A continuació vos adjuntem l'enllaç en què vos podeu inscriure: https://goo.gl/forms/oAs1dBFsrlS2J4443

Objectius:*

● Adquirir els coneixements necessaris per a l'aplicació de tècniques segures de treball.

● Diferenciar els riscos específics de les tasques, equips de treball i les tècniques preventives específiques per a la seua aplicació en cada cas.

● Aprendre a utilitzar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, així com per la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.

● Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva.

*Continguts:*

● Definició dels treballs.

● Tècniques preventives específiques.

● Mitjans auxiliars, equips i eines.

● Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.

● Interferències entre activitats.

● Drets i obligacions.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Promoción Económica, quiere dar cuenta de la puesta en marcha de un curso de Prevención de Riesgos Laborales dirigido a personas que se encuentren en situación de desempleo, con la finalidad de mejorar sus competencias profesionales para facilitar el acceso al mundo laboral. 

La formación tendrá lugar los días; 21, 22, 23, 24 y 25 de mayo en horario de 9:30 a 13:30 en las instalaciones del  Centro Municipal “Martí Viciana” (aula 211).

A continuación os adjuntamos el enlace en el que os podéis inscribir: https://goo.gl/forms/oAs1dBFsrlS2J4443

 

Objetivos: 

● Adquirir los conocimientos necesarios para la aplicación de técnicas seguras de trabajo 

● Diferenciar los riesgos específicos de las tareas, equipos de trabajo y las técnicas preventivas específicas para su aplicación en cada caso 

● Aprender a utilizar los mecanismos para la verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno así como para la planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo 

● Conocer cuáles son los derechos y deberes en materia preventiva 

Contenidos: 

● Definición de los trabajos 

● Técnicas preventivas específicas 

● Medios auxiliares, equipos y herramientas 

● Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno 

● Interferencias entre actividades 

● Derechos y obligaciones 

 

Participantes: 

● Grupos:8 y 15 alumnos/as 

● Personas desempleadas. Perfil relacionado con construcción o oficios 

 

 

 

Objectius:*

● Adquirir els coneixements necessaris per a l'aplicació de tècniques segures de treball.

● Diferenciar els riscos específics de les tasques, equips de treball i les tècniques preventives específiques per a la seua aplicació en cada cas.

● Aprendre a utilitzar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, així com per la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.

● Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva.


*Continguts:*

● Definició dels treballs.

● Tècniques preventives específiques.

● Mitjans auxiliars, equips i eines.

● Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.

● Interferències entre activitats.

● Drets i obligacions.