promocióeconòmica arxiver

L'Ajuntament de Borriana vol anunciar una nova oferta d'ocupació.
Està en marxa el procés de constitució d'una borsa de treball per a la vacant d'Arxiver Municipal, amb caràcter temporal. El termini finalitza el 16 d'abril. Teniu tota la informació.

 

El Ayuntamiento de Burriana quiere anunciar una nueva oferta de empleo. Está en marcha el proceso de constitución de una bolsa de trabajo para la vacante de Archivero Municipal, con caracter temporal. El plazo finaliza el 16 de abril.

Anuncio bolsa de trabajo de Archivero a 001

Anuncio bolsa de trabajo de Archivero a 002