0001

Des del Pla d'Ocupació de Creu Roja i a fi de millorar l'ocupabilitat de totes aquelles persones que estan buscant una ocupació,començarem una sèrie d'accions formatives amb pràctiques en empresa A MITJAN ABRIL en sectors d'activitat econòmica amb demanda de professionals de cara a la campanya d'estiu:

- Sector comerç: Reposició i Venda; Caixes; Dependiente/a de Frescos

- Logística: Gestió de magatzem

- Sanitari: Socorrisme Aquàtic; Atenció de persones dependents

- Transversal: Activa't; visites a empreses

En el cas dels cursos, solen durar uns dos mesos (incloent el període de pràctiques en empreses i finalitzaran abans de la campanya de contractació d'estiu) i en els grups d'activació, se solen organitzar cada setmana segons perfils professionals; són grups molt reduïts i homogenis i dirigits a sectors/empreses molt concretes amb les que concertem les sessions.

La població destinatària són persones majors de 16 anys (entre 16-29 anys seria aconsellable que pertangueren al Sistema de Garantia Juvenil) amb motivació per a la formació i l'ocupació. Per a això demanem la vostra col·laboració, derivant-nos a les persones interessades, de dilluns a divendres entre les 8.30-14.00hs a l'Oficina Provincial de Creu Roja en Plaça Creu Roja s/n. 12005-Castellón (entrada per C/Olivera s/n) 2a pis: Dpto. Ocupació.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“NADIE SIN TRABAJO; NADIE SIN CUALIFICACIÓN”

Desde el Plan de Empleo de Cruz Roja y con objeto de mejorar la empleabilidad de todas aquellas personas que están buscando un empleo, vamos a comenzar una serie de acciones formativas con prácticas en empresa A MEDIADOS DE ABRIL en sectores de actividad económica con demanda de profesionales de cara a la campaña de verano:

-       Sector comercio: Reposición y Venta; Cajas; Dependiente/a de Frescos

-       Logística: Gestión de almacén

-       Sanitario: Socorrismo Acuático; Cuidado de personas dependientes

-       Transversal: Actívate; visitas a empresas

En el caso de los cursos, suelen durar unos dos meses (incluyendo el periodo de prácticas en empresas y finalizarán antes de la campaña de contratación de verano) y en los grupos de activación, se suelen organizar cada semana según perfiles profesionales; son grupos muy reducidos y homogéneos y dirigidos a sectores/empresas muy concretas con las que concertamos las sesiones. 


La población destinataria son personas mayores de 16 años (entre 16-29 años sería aconsejable que pertenecieran al Sistema de Garantía Juvenil) con motivación para la formación y el empleo. Para ello pedimos vuestra colaboración, derivándonos a las personas interesadas, de lunes a viernes entre las 8.30-14.00hs a la Oficina Provincial de Cruz Roja en Plaza Cruz Roja s/n. 12005-Castellón (entrada por C/Olivera s/n) 2ª piso: Dpto. Empleo.

 

Desde el Plan de Empleo de Cruz Roja y con objeto de mejorar la empleabilidad de todas aquellas personas que están buscando un empleo, vamos a comenzar una serie de acciones formativas con prácticas en empresa A MEDIADOS DE ABRIL en sectores de actividad económica con demanda de profesionales de cara a la campaña de verano:

-       Sector comercio: Reposición y Venta; Cajas; Dependiente/a de Frescos

-       Logística: Gestión de almacén

-       Sanitario: Socorrismo Acuático; Cuidado de personas dependientes

-       Transversal: Actívate; visitas a empresas