Nova Subvenció emprenedors

El Govern Autonòmic, ha anunciat una nova línia d'ajudes destinada a afavorir la inserció laboral de persones amb algun tipus de diversitat funcional o malaltia mental pera l'exercici 2018.

 


L'objectiu d'aquest programa és afavorir l'accés al mercat laboral de les persones aturades de la Comunitat Valenciana pertanyents a determinats col·lectius: persones amb diversitat funcional o persones amb malaltia mental o trastorn mental.

 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=NCFwhCJWGwJH7mNhyyWzQQzVKC2xyv72m60h6D7VQ8p0Q5WhfZb6!2080138245!1518471638274?id_proc=19142

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

El Gobierno Autonómico, ha anunciado una nueva línea de ayudas destinada a favorecer la inserción laboral de personas con algún tipo de diversidad funcional o enfermedad mental pera el ejercicio 2018.


El objetivo de esta iniciativa es favorecer el acceso al mercado laboral de las personas que están en situación de desempleo, que forman parte de este colectivo.

 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos;jsessionid=NCFwhCJWGwJH7mNhyyWzQQzVKC2xyv72m60h6D7VQ8p0Q5WhfZb6!2080138245!1518471638274?id_proc=19142