Des de la Regidoria de Promoció Econòmica es busca oferir una informació completa de les opcions de formació professional que hi ha al municipi per tal que les persones aturades puguen reciclar-se professionalment.


El canvi constant al qual està sotmés el món del treball implica que els treballadors i treballadores han de mantenir-se constantment dins d’una metodologia d’aprenentatge i formació permanent per tal de no quedar desfasats. En el cas de les persones aturades, aquesta formació constant pren especial rellevància per tal de no quedar endarrerides pels avanços de la professió que busquen i resultar competitives dins de la seua recerca d’ocupació. És per això que els cursos i tallers d’especialització i/o reciclatge professional, com poden ser els cicles de formació professional, resulten molt interessants dins dels itineraris d’inserció. Especialment per a persones aturades de llarga duració, sobretot en cas que el seu treball fóra en un sector com el tauleller o el de la construcció, els quals han patit de forma especial el canvi en el model productiu que ha comportat la crisi econòmica. Cal afegir, com un altre punt ressenyable quant a la Formació Professional, que, a més de la formació pràctica que ofereixen, tenen com un mòdul més de l’aprenentatge les pràctiques en empresa, la qual cosa pot servir d’aparador per a la contractació. És per tot això que des de la Regidoria de Promoció Econòmica, es busca posar en valor la gran oferta de formació professional existent a Borriana, que s’aglutina als dos centres d’educació secundària: l’IES Jaume I i l’IES Llombai. Tots dos són centres de gran qualitat educativa i humana, i amb una àmplia oferta de cicles formatius que seran molt útils per al que plantegem.

Així doncs, a l’IES Jaume I, podem trobar les següents especialitats:

FAMÍLIA PROFESSIONAL D'INFORMÀTICA
- Cicle Formatiu de FP de Grau Mitjà "Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)”
- Cicle Formatiu de FP de Grau Superior "Administració de sistemes informàtics en xarxa (ASIX) “

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE COMERÇ I MÀRQUETING
- Cicle Formatiu de FP de Grau Mitjà "Activitats comercials”
- Cicle Formatiu de FP de Grau Superior "Comerç internacional"

FAMÍLIA PROFESSIONAL DE FUSTA, MOBLE I SURO
- Cicle Formatiu de FP de Grau Mitjà "Fusteria i moble"

FAMÍLIA PROFESSIONAL D'ARTS I ARTESANIES
- Cicle Formatiu de FP de Grau Superior "Artista faller i construcció d'escenografies"


A l’IES Llombai, en canvi, podem trobar les següents especialitats:

FAMÍLIA PROFESSIONAL ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
- Cicle Formatiu de FP de Grau Bàsic “Serveis administratius”

FAMÍLIA PROFESSIONAL ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
- Cicle Formatiu de FP de Grau Mitjà “Instal·lacions elèctriques i automàtiques”
- Cicle Formatiu de FP de Grau Superior “Sistemes electrotècnics i automatitzats”

FAMÍLIA PROFESSIONAL FABRICACIÓ MECÀNICA
- Cicle Formatiu de FP de Grau Bàsic “Fabricació i muntatge”

FAMÍLIA PROFESSIONAL INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
- Cicle Formatiu de FP de Grau Bàsic – segona oportunitat- “Manteniment de vivendes”
- Cicle Formatiu de FP de Grau Mitjà “Instal·lacions frigorífiques i de climatització”
- Cicle Formatiu de FP de Grau Superior “Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids”

FAMÍLIA PROFESSIONAL TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
- Cicle Formatiu de FP de Grau Mitjà “Electromecànica de vehicles automòbils”

Si esteu interessats/ades en alguna de les opcions, heu de tenir en compte el calendari, ja que la data límit per a sol·licitar la inscripció a la Formació Professional de Grau Bàsic, Mitjà o Superior acaba el 6 de juny, mentre que per a la Formació Professional de Grau Bàsic de Segona Oportunitat el termini finalitza la primera setmana de setembre. Cal recordar que la sol·licitud de plaça és independent del resultat de les proves d’accés, ja que la matrícula no estarà finalitzada fins que es presente tota la documentació i es done per finalitzat el procés.

Tota aquesta informació pot ampliar-se en qualsevol dels dos centres educatius o bé consultant la nostra oficina de l’AEDL. Adjuntem a l’article el calendari que cal tenir en compte per a qualsevol de les formacions, així com els tríptics informatius específics dels cicles oferits per l’IES Llombai.