El Taller “T’Avalem” Borriana és un projecte de formació i ocupació, finançat pel SERVEF i el Ajuntament de Borriana, on els joves aprenen una ocupació alternant l'aprenentatge amb el treball real.

A QUI VA DIRIGIT: a joves aturats de 16 A 30 ANYS que han de complir els requisits mínims que disposen les bases per a poder ser seleccionats com a alumnat dels projectes T’Avalem, entre uns altres el d'estar inscrits en el SERVEF i figurar com a beneficiaris actius en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

DURADA: El projecte “T’Avalem Borriana” tindrà una durada de 12 MESOS equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball.

FORMACIÓ: Durant els primers 6 mesos s'impartirà la formació arreplegada en el certificat de professionalitat de nivell 1 de l'especialitat “ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA”; en els restants 6 mesos s'impartirà el certificat de professionalitat de nivell 2 de l'especialitat “INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE ZONES VERDES”.

CONTRACTACIÓ: L'alumnat estarà contractat durant 12 mesos pel Ajuntament de Borriana mitjançant un CONTRACTE PER A la FORMACIÓ percebent mensualment el SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL.

PER A ACCEDIR COM A ALUMNE/A: Les persones interessades, a més d'estar inscrites en el fitxer de Garantia juvenil, hauran de sol·licitar ABANS DEL 10 DE MAIG en el Centre Col·laborador del SERVEF del Ajuntament de Borriana o en l'Oficina SERVEF de Vila-real, que en la seua fitxa del SERVEF conste que desitgen rebre formació de les especialitats que s'impartiran en el Taller T’Avalem Borriana:

• Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
• Instal·lació i manteniment de zones verdes.

Pots descarregar-te les bases de selecció de l'alumnat en el següent enllaç: BASES DE SELECCIÓ DE L'ALUMNAT TREBALLADOR