El passat 24 de març es va publicar en el DOGV la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la contractació indefinida inicial de joves qualificats (llicenciats, graduats, tècnics superiors de FP, etc.) que estiguen inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.   

Aquesta ajuda pot sol·licitar-la qualsevol treballador autònom o empresa (excepte comunitats de béns i altres agrupacions de persones físiques) i ascendeix a 7.926,24€.  En cas que la contractació es realitze a una dona o a una persona amb diversitat funcional l'import augmenta fins als 9.907,80€.   

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d'octubre de 2017.

DOGV 8007 de 24.03.2017