aperturamercat1

Els venedors i venedores del Mercat Municipal de Borriana posaven durant el matí del divendres al costat dels regidors Maria Romero i Vicent Granel en la presentació pública de la nova imatge de la instal·lació, que després de veure com en dos mesos es substituÏa la coberta i es condicionava el conjunt per a “seguir fent del Mercat tant el lloc de compres per als veïns i veïnes de Borriana, com el punt de trobada social en el qual volem que també es convertisca a partir d'ara, amb una oferta de productes més variada i que vol adaptar-se i cridar l'atenció de la ciutadania”, tal com s'explicava durant la presentació del nou concepte de Mercat.

aperturamercat7Així, ha sigut el regidor de Patrimoni Vicent Granel qui ha volgut explicar que “l'aposta que a l'inici de l'any vam fer per la necessària renovació i modernització de bona part de la instal·lació, i que queda ara confirmada pel nou aspecte del Mercat i eixe canvi de percepció i concepte que ens agradaria que es donara, perquè els veïns i veïnes de Borriana encara el vegen més proper i senten que a més dels millors productes, també s'ha convertit en un punt de trobada social”. El mateix Granel ha recordat que “en la nova imatge creada per la dissenyadora Ester Gradolí s'ha volgut deixar clara eixa modernització i noves perspectives del Mercat, ja que en el mateix logo s'ha fusionat la “M”, tant de Mercat com de Municipal perquè tota la ciutadania ho senta com a propi, amb eixa renovació de la instal·lació, ja que també s'ha sumat el nou aspecte de la coberta en el mateix logo”.


A continuació, ha sigut la regidora de Comerç, Maria Romero qui ha parlat sobre “el cicle d'activitats, concerts i projectes que durant el pròxim mes hem dissenyat i que tindrà lloc en el mateix Mercat, per a així començar a donar a conèixer i que la gent descobrisca les noves possibilitats de la instal·lació municipal, ja que a partir d'ara es combinarà aqueixa compra dels millors productes amb la cultura i el punt de trobada en el qual es convertirà”.

Romero ha explicat que “ja aquest dissabte dia 15 tindran lloc els primers actes de promoció com d'obertura del Mercat a la totalitat de la ciutadania, i que s'iniciaran amb la diferent i cridanera animació de “Els Cuiners del Mercat” que a més d'entretenir servirà per a la difusió i informació sobre el Mercat, al que seguirà l'actuació en directe a partir de les 12:30 del migdia de “Gran Músico, Mejor Persona” que tancarà aquesta reobertura oficial, malgrat que ja des del passat 3 de setembre, venedores i venedors han pogut reprendre la seua activitat comercial com teníem acordat”. Romero ha explicat a més que “volíem que el cicle d'activitats fóra molt més enllà d'un dia de presentació, així que divendres que ve 21 i a partir de les 19:30 podrem gaudir del concert acústic del borrianenc Ángel Cerezuela, mentre que per al dissabte 29 serà l'artista valencià “El Cifu” qui arribe a Borriana amb la seua música en un concert que tindrà lloc a les 12:30 hores. Finalment, serà Dayan Soul qui el 5 de novembre i a partir de les 19:30 hores tanque aquest primer cicle d'activitats relacionades amb la nova percepció, més moderna i adaptada a les necessitats comercials i d'oci dels i les borrianenques, que volem per al nostre Mercat Municipal”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borriana presenta la nueva imagen y el ciclo de actividades del renovado Mercat Municipal de la ciudad

Vendedores y representantes municipales hacen pública la nueva imagen de promoción del Mercat y este sábado iniciarán el ciclo de conciertos y talleres para seguir informando sobre el renovado concepto de la instalación municipal

Los vendedores y vendedoras del Mercat Municipal de Borriana posaban durante la mañana del viernes junto a los concejales Maria Romero y Vicent Granel en la presentación pública de la nueva imagen de la instalación, que tras ver como en dos meses se sustituía la cubierta y se acondicionaba el conjunto para “seguir haciendo del Mercat tanto el lugar de compras para los vecinos y vecinas de Borriana, como el punto de encuentro social en el que queremos que también se convierta a partir de ahora, con una oferta de productos más variada y que quiere adaptarse y llamar la atención de la ciudadanía”, tal y como se explicaba durante la presentación del nuevo concepto de Mercat.

Así, ha sido el concejal de Patrimonio Vicent Granel quien ha querido explicar que “la apuesta que a principios de año hicimos por la necesaria renovación y modernización de buena parte de la instalación queda ahora refrendada por el nuevo aspecto del Mercat y ese cambio de percepción y concepto que nos gustaría que se diese para que los vecinos y vecinas de Borriana todavía lo vean más cercano y sientan que además de los mejores productos, también se ha convertido en un punto de encuentro social”. El mismo Granel ha recordado que “en la nueva imagen creada por la diseñadora Ester Gradolí se ha querido dejar clara esa modernización y

nuevas perspectivas del Mercat, ya que en el mismo logo se ha fusionado la “M”, tanto de Mercat como de Municipal para que toda la ciudadanía lo sienta como propio, con esa renovación de la instalación, ya que también se ha sumado el nuevo aspecto de la cubierta en el mismo logo”.

A continuación, ha sido la concejal de Comercio, Maria Romero quien ha hablado sobre “el ciclo de actividades, conciertos y proyectos que durante el próximo mes hemos diseñado y que tendrá lugar en el mismo Mercat, para así comenzar a dar a conocer y que la gente descubra las nuevas posibilidades de la instalación municipal, ya que a partir de ahora se combinará esa compra de los mejores productos con la cultura y el punto de encuentro en el que se convertirá”. Romero ha explicado que “ya este sábado día 15 tendrán lugar los primeros actos de promoción como de apertura del Mercat a la totalidad de la ciudadanía, y que se iniciarán con la diferente y llamativa animación de “Els Cuiners del Mercat” que además de entretener servirá para la difusión e información sobre el Mercat, al que seguirá la actuación en directo a partir de las 12:30 del mediodía de “Gran Músico, Mejor Persona” que cerrará esta reapertura oficial, pese a que ya desde el pasado 3 de septiembre, vendedoras y vendedores han podido reemprender su actividad comercial como teníamos acordado”. Romero ha explicado además que “queríamos que el ciclo de actividades fuera mucho más allá de un día de presentación, así que el próximo viernes 21 y a partir de las 19:30 podremos disfrutar del concierto acústico del borrianense Ángel Cerezuela, mientras que para el sábado 29 será el artista valenciano “El Cifu” quien llegue a Borriana con su música en un concierto que tendrá lugar a las 12:30 horas. Finalmente, será Dayan Soul quien el 5 de noviembre y a partir de las 19:30 horas cierre este primer ciclo de actividades relacionadas con la nueva percepción, más moderna y adaptada a las necesidades comerciales y de ocio de los y las borrianenses, que queremos para nuestro Mercat Municipal”.