L'Agència de Desenvolupament Local, Comerç, Mercat i Consum (Promoció Econòmica) té com a objectiu contribuir a impulsar un desenvolupament econòmic del nostre municipi que sigui potent, innovador, diversificat econòmicament, generador d’ocupació de qualitat i amb valor afegit; i millorar així la qualitat de vida de la ciutadania.

Aquest servei vol facilitar la relació entre l'Administració local i les empreses, comerços i persones emprenedores de Borriana. I, sobretot, oferir a la ciutadania, i molt especialment a les persones que es troben sense feina, noves oportunitats per accedir al món laboral.