taller1

El curs tindrà lloc els pròxims 9 i 10 de juliol en el Casal Jove de Borriana i està dirigit a persones amb projectes i negocis de venda online.

 

CARTELLCURSOBLIGACIONS

La regidoria de Promoció Econòmica de Borriana ha anunciat la celebració d'un nou taller destinat a persones emprenedores i comerciants en general, ja que estarà dedicat a totes les obligacions i també drets que aquests i aquestes tenen a l'hora de realitzar vendes dels seus productes a través d'Internet. Tal com ha explicat la regidora de l'àrea, Maria Romero, «el taller tindrà lloc els pròxims 9 i 10 de juliol en el Casal Jove de Borriana, i per a realitzar les inscripcions tan sols cal dirigir-se a l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local situada en l'Ajuntament de Borriana o emplenar la sol·licitud a través del següent enllaç: https://goo.gl/forms/WWJtsMIewdWgRpqy2 . En el detall de la temàtica que es desenvoluparà durant la celebració del taller, des de la regidoria s'ha detallat que «l'objectiu segueix sent el d'informar sobre totes les obligacions legals que implica la venda online a través de dues sessions informatives en les quals es tractaran aspectes com l'adaptació a la LOPD, els requisits de la LSSI i, en general, la normativa de contractació electrònica». Però a més, hi ha altres aspectes com la política de cookies o els articles concrets de la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista que afecten directament al comerç electrònic, així com els canvis i novetats que hauran de tenir-se en compte a partir de l'aplicació i implementació de la nova Llei de Consumidors. En total seran dues sessions de fins a quatre hores, que s'impartiran de 14:30 a 18:30 hores, i en les quals com ha destacat Romero «el que pretenem és seguir actualitzant al màxim les possibilitats dels nostres i nostra comerciants, en aquest cas amb la informació sobre la venda per internet, que en els dos últims anys ha viscut un creixement exponencial quant al nombre d'empreses que es decanten per la venda online, i que, per tant, ha d'anar acompanyat de la gestió correcta i necessària que a través d'aquest tipus de tallers poden començar a aplicar».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promoció Económica programa un nuevo taller sobre obligaciones legales en la venta por Internet

El curso tendrá lugar los próximos 9 y 10 de julio en el Casal Jove de Borriana y está dirigido a personas con proyectos y negocios de venta online


La concejalía de Promoción Económica de Borriana ha anunciado la celebración de un nuevo taller destinado a personas emprendedoras y comerciantes en general, ya que estará dedicado a todas las obligaciones y también derechos que estos y estas tienen a la hora de realizar ventas de sus productos a través de Internet. Tal y como ha explicado la concejala del área, Maria Romero, «el taller tendrá lugar los próximos 9 y 10 de julio en el Casal Jove de Borriana, y para realizar las inscripciones tan sólo hay que dirigirse a la Agencia de Ocupación y Desarrollo Local situada en el Ayuntamiento de Borriana o rellenar la solicitud a través del siguiente enlace:https://goo.gl/forms/WWJtsMIewdWgRpqy2 . En el detalle de la temática que se desarrollará durante la celebración del taller, desde la concejalía se ha detallado que «el objetivo sigue siendo el de informar sobre todas las obligaciones legales que implica la venta online a través de dos sesiones informativas en las que se tratarán aspectos como la adaptación a la LOPD, los requisitos de la LSSI y, en general, la normativa de contratación electrónica». Pero además, hay otros aspectos como la política de cookies o los artículos concretos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que afectan directamente al comercio electrónico, así como los cambios y novedades que deberán tenerse en cuenta a partir de la aplicación e implementación de la nueva Ley de Consumidores. En total serán dos sesiones de hasta cuatro horas, que se impartirán de 14:30 a 18:30 horas, y en las que como ha
destacado Romero «lo que pretendemos es seguir actualizando al máximo las posibilidades de nuestros y nuestra comerciantes, en este caso con la información sobre la venta por internet, que en los dos últimos años ha vivido un crecimiento exponencial en cuanto al número de empresas que se decantan por la venta online, y que, por tanto, debe ir acompañado de la gestión correcta y necesaria que a través de este tipo de talleres pueden comenzar a aplicar».