presentdesdejunis2

 

La Caixa Rural ha acollit la presentació en la qual ja s'ha avançat que el nombre de sessions i els establiments participants creixerà respecte a la ja exitosa iniciativa estrenada el passat any

La regidora de Comerç de l'Ajuntament de Borriana, Maria Romero, ha presentat avui al costat de la coordinadora i especialista en comunicació i màrqueting, Mar*Arambul, la segona edició de la iniciativa “Desdejunis al Comerç”, que pretén “seguir donant més recursos i noves eines als nostres comerciants per a modernitzar tant la seua capacitat de venda, la seua imatge o la distribució exterior dels seus productes”, com ha explicat inicialment Romero.


Tan sols fent una ullada al cartell informatiu de la segona edició, i tal com ha destacat Romero “ja es pot veure com enguany hem volgut respondre a les peticions i demandes dels i les comerciants participants del passat any, i per això hem passat de les sis sessions del passat any a un total de deu en aquesta segona edició”. Així, els “Desdejunis al Comerç” se celebraran a Borriana amb periodicitat mensual a partir d'aquest mateix mes de març, i tal com ha volgut informar Romero “es traslladen a cada últim dimecres del mes, ja que vam veure que el passat any la celebració del Mercat ambulant dels dimarts podia tenir una afecció negativa en la participació, per això s'ha decidit traslladar al tercer dia de la setmana”.

A excepció del mes de desembre per a no coincidir amb el calendari i les celebracions nadalenques, serà cada últim dimecres de mes quan un dels deu establiments aculla els “Desdejunis al Comerç”. Romero ha volgut explicar que “en aquest segon any, hem volgut apostar per que els i les ponents tinguen un clar perfil emprenedor, perquè així la formació específica que es done en cada sessió siga molt més directa i els i les participants puguen comprovar com la implicació de l'emprenedor és clau per a l'èxit”. A més, Romero ha indicat que “després de veure quins eren els temes i ítems que més interessaven als i les comerciants, vam decidir establir junt a Mar Arambul el calendari de sessions i així respondre a les seues demandes”. Ha sigut l'especialista en màrqueting i comunicació qui ha explicat que “el passat any ja vam testejar i preguntar per una futura programació dels “Desdejunis al Comerç” i amb un total de deu sessions hem volgut respondre a les demandes o peticions temàtiques que ens van fer arribar”.

A més, Arambul ha volgut “d'una banda agrair la col·laboració dels establiments participants i de la Federació de Comerç de Borriana, a més d'animar a participar a qualsevol persona interessada a complir amb els objectius de la iniciativa, com són millorar i consolidar el comerç en la nostra ciutat”. Així, la primera sessió arribarà el pròxim dia 28 de març en la mateixa Caixa Rural on s' ha presentat la iniciativa amb la Xarxes Socials i la mateixa Arambul com a protagonistes. I cada mes aquests seran els locals i establiments que acolliran les sessions: Tròpic, Rte. Arenal, Bómbora, A bordo, + Qué Cafè, Club Nàutic, Bar Europa, La Brasa i Cercle Fruiter.Carteles Desdejunis 2018 Print

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borriana presenta la ampliada segunda edición del exitoso programa “Desdejunis al Comerç”

La Caja Rural ha acogido la presentación en la que ya se ha adelantado que el número de sesiones y los establecimientos participantes crecerá respecto a la ya exitosa iniciativa estrenada el pasado año

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Borriana, Maria Romero, ha presentado hoy junto a la coordinadora y especialista en comunicación y marketing, Mar Arambul, la segunda edición de la iniciativa “Desdejunis al Comerç”, que pretende “seguir dando más recursos y nuevas herramientas a nuestros comerciantes para modernizar tanto su capacidad de venta, su imagen o la distribución exterior de sus productos”, como ha explicado inicialmente Romero.


Tan sólo echando una ojeada al cartel informativo de la segunda edición, y tal y como ha destacado Romero “ya se puede ver como este año hemos querido responder a las peticiones y demandas de los y las comerciantes participantes del pasado año, y por ello hemos pasado de las seis sesiones del pasado año a un total de diez en esta segunda edición”. Así, los “Desdejunis al Comerç” se celebrarán en Borriana con periodicidad mensual a partir de este mismo mes de marzo, y tal y como ha querido informar Romero “se trasladan a cada último
miércoles del mes, ya que vimos que el pasado año la celebración del Mercado ambulante de los martes podía tener una afección negativa en la participación, por ello se ha decidido trasladar al tercer día de la semana”. A excepción del mes de diciembre para no coincidir con el calendario y las celebraciones navideñas, será cada último miércoles de mes cuando uno de los diez establecimientos acoja los “Desdejunis al Comerç”.

Romero ha querido explicar que “en este segundo año, hemos querido apostar por que los y las ponentes tengan un claro perfil emprendedor, para que así la formación específica que se de en cada sesión sea mucho más directa y los y las participantes puedan comprobar como la implicación del emprendedor es clave para el éxito”. Además, Romero ha indicado que “después de ver cuáles eran los temas e ítems que más interesaban a los y las comerciantes, decidimos establecer junto a Mar Arambul el calendario de sesiones y así responder a sus demandas”. Ha sido la especialista en marketing y comunicación quien ha explicado que “el pasado año ya testeamos y preguntamos por una futura programación de los “Desdejunis al Comerç” y con un total de diez sesiones hemos querido responder a las demandas o peticiones temáticas que nos hicieron llegar”.

Además, Arambul ha querido “por una parte agradecer la colaboración de los establecimientos participantes y de la Federación de Comercio de Burriana, además de animar a participar a cualquier persona interesada en cumplir con los objetivos de la iniciativa, como son mejorar y consolidar el comercio en nuestra ciudad”.


Así, la primera sesión llegará el próximo día 28 de marzo en la misma Caja Rural donde se ha presentado la iniciativa con la Redes Sociales y la misma Arambul como protagonistas. Y cada mes estos serán los locales y establecimientos que acogerán las sesiones: Tròpic, Rte. Arenal, Bómbora, A Bordo, + Qué Café, Club Náutico, Bar Europa, La Brasa y Círculo Frutero.