PromocióEconòmica Borriana Tallerdeocupació 1

 

En el marc de les tasques programades en els tallers d'ocupació de l'Ajuntament de Borriana, ahir van finalitzar les labors d'instal·lació de reg d'uns dels illots de la Plaça Santa Berta, que estava inutilitzat.

Així, doncs, gràcies al taller d'ocupació s'ha posat novament en funcionament amb una millora de la instal·lació, amb la coordinació de a empresa concessionària encarregada del manteniment.

En este sentit, és important destacar que, no existia un pla de la instal·lació, per la qual cosa a través d'esta actuació i amb la col·laboració de l'àrea de via pública i el taller d'ocupació, s'ha dissenyat un pla que estarà a disposició dels tècnics.

 

PromocióEconòmica Borriana Tallerdeocupació 3

 

PromocióEconòmica Borriana Tallerdeocupació 2

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los Talleres de Ocupación de Burriana, continúan sus labores de adecuación de zonas urbanas y ajardinadas


En el marco de las tareas programadas en los talleres de ocupación del Ayuntamiento de Burriana, ayer finalizaron las labores de instalación de riego de una de las isletas de la Plaza Santa Berta, que estaba inutilizada. Así pues, gracias al taller de empleo se ha puesto nuevamente en funcionamiento con una mejora de la instalación, con la coordinación de a empresa concesionaria encargada del mantenimiento.

En este sentido, es importante destacar que, no existía un plano de la instalación, por lo que a través de esta actuación y con la colaboración del área de vía pública y el taller de ocupación, se ha diseñado un plano que estará a disposición de los técnicos.