PDF Isonomia Informatica 2018 1 002

Els objectius del mateix són: familiaritzar les dones en l'ús d'algunes eines TIC, i facilitar un espai formatiu i d'oci on les alumnes puguen descobrir les noves possibilitats comunicatives i d'accés a la informació existents a la xarxa.

 

El curs, de 40 hores de durada, s'impartirà per línia a través d'una aula virtual dissenyada per a aquesta finalitat -s'intercalarà alguna classe presencial-.

 

Si coneixeu dones a les que els puga interesar, us preguem els traslladeu la informació perquè PUGUEN MATRICULAR-SE, ABANS DEL 19 DE SETEMBRE DE 2018, JA QUE LES PLACES DISPONIBLES SÓN LIMITADES (25).

 

Més informació:

http://isonomia.uji.es/curso-informatica-basica-para-mujeres-4/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

La Fundación Isonomia, continuando con su actividad en pro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha organizado una nueva edición del CURSO "INFORMÁTICA BÁSICA PARA MUJERES", dirigido a las mujeres de los municipios de la Red Isonomia, con conocimientos informáticos limitados o que necesiten actualizar conceptos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para conocer nuevos espacios de información y participación.

 

Los objetivos del mismo son: familiarizar a las mujeres en el uso de algunas herramientas TIC, y facilitar un espacio formativo y de ocio donde las alumnas puedan descubrir las nuevas posibilidades comunicativas y de acceso a la información existentes en la red.

El curso, de 40 horas de duración, se impartirá por línea a través de un aula virtual diseñada para tal fin -se intercalará alguna clase presencial.

 

Si conocéis mujeres a las que les pueda interesar os rogamos les trasladéis la información para que PUEDAN MATRICULARSE, ANTES DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PUES LAS PLAZAS DISPONIBLES SON LIMITADAS (25).

 

Más información:

http://isonomia.uji.es/curso-informatica-basica-para-mujeres-4/